Get your voices heard

Give back to the community

Be the spark for change and inclusion

Chào mừng đến với Sparkle Change

Sparkle Change là một cộng đồng nghiên cứu người tiêu dùng, nơi mà bạn có thể nói lên ý kiến của mình thông qua việc tham gia vào các cuộc khảo sát và các hoạt động nghiên cứu thị trường khác, nhận được các phần thưởng, đóng góp và kết nối với cộng đồng.

Đại dịch có tác động tiêu cực không tương xứng đến cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á và người dân đảo Thái Bình Dương. Sự phân biệt đối xử đến từ nhận thức và nhận thức đến từ việc thiếu sự truyền tải có xác thực trên các phương tiện truyền thông và quảng cáo. Giờ đây, điều quan trọng hơn bao giờ hết là tiếng nói của bạn được lắng nghe. Có một người Trung nói rằng “một tia lửa duy nhất có thể bắt đầu một đám lửa thảo nguyên”. Sự tham gia của bạn có thể là tia lửa thổi bùng những thay đổi tích cực trong ngành truyền thông và cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á và người dân đảo Thái Bình Dương.